2105718077 Καρύστου 1 & 25ης Μαρτίου, Πετρούπολη nik_choremhs@yahoo.gr